Kungl. Vitterhetsakademin

Kultur och natur i Gråborg och Borgs by på Öland

Kultur och natur i Gråborg och Borgs by på Öland

Författare: ROSÉN, Eje
ISBN: 91-7402-351-9
ISSN:
Antal sidor: 102
Utgivningsår: 2005
Serie: Kulturfastigheter 03

Beställningsinformation: eddy.se

Borgs by, som kom i akademiens ägo 1946, ligger inbäddad i den öländska Mittlandsskogen men omgiven av ett öppet jordbrukslandskap. Byn omnämns i dokument från medeltiden men har troligen anor från järnåldern. Här finns odlad mark, betesmarker med olika slag av betesdjur, blomstande ängsmarker, alvar, samt ädellövskogsområden med ett sjudande fågelliv.

Mitt i allt detta ligger Gråborg med sin mäktiga ringmur – den största av de öländska fornborgarna. Strax intill borgen finns murarna av det som i dag är kvar av S:t Knuts kapell.

Denna skrift är avsedd att förse besökaren med kunskap om det gamla landskapet, dess biologiska arv och äldre brukningsmetoder. Samtidigt är den en vägledning till olika platser och företeelser inom Borgs by.

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien