Kungl. Vitterhetsakademin

Sveriges Kyrkor 235, Vamlingbo kyrka, Hoburgs ting, Gotland band X:1

Sveriges Kyrkor 235, Vamlingbo kyrka, Hoburgs ting, Gotland band X:1

Författare: STOLT, Bengt; under medv. av Lindblad, Jakob
ISBN: 978-91-7402-435-7
ISSN: 0284-1894
Antal sidor: 160
Utgivningsår: 2015
Serie: Sveriges Kyrkor 235

Beställningsinformation: eddy.se

På Gotland finns omkring 90 medeltida sockenkyrkor som är så pass välbevarade att man tydligt kan uppleva den medeltida stämningen som arkitekturen och konsten förmedlar. Vamlingbo kyrka på Storsudret längst söderut på Gotland är ett exempel. Kyrkan har en lång och bitvis komplicerad byggnadshistoria. Långhuset tillkom under 1200-talets förra del, snart följt av koret. Tornet från 1300-talets förra hälft har kraftiga stödmurar, kanske efter ett ras redan på medeltiden, medan tornkrönet är från 1820. Kyrkorummet präglas av långhusets kraftiga kolonner och en stor kalkmålning från 1200-talets mitt med ärkeängeln Mikael som väger kejsar Henriks själ. På altaret står ett retabel från 1300-talet. En medeltida talaröppning i triumfbågsmuren utgör trappa till predikstolen från 1600-talet. Från 1100-talet är dopfunten och några sekundärt inmurade reliefer i sydfasaden, härrörande från en tidigare kyrkobyggnad på platsen, som sannolikt var en av Gotlands första stenkyrkor.

I kyrkans yttre kan man förutom de inmurade relieferna lägga märke till de stora och välproportionerade romanska portalerna. En igenmurad gotisk portal med ovanlig dekor är i dag åtkomlig inifrån kyrkorummet. Kyrkorummet präglas i hög grad av långhusets fyra kraftiga kolonner, den höga triumfbågen och korets trefönstergrupp. En märklig detalj från byggnadstiden är trappan till predikstolen, vilken utgörs av en förstorad talaröppning med huggen omfattning. Kyrkans inre restaurerades efter förslag av arkitekten Gustaf Pettersson 1895 och arkitekten Åke Porne 1961.

Vamlingbo kyrka, Hoburgs ting av Bengt Stolt under medverkan av Jakob Lindblad ingår i verket Sveriges Kyrkor, konsthistoriskt inventarium, som sedan 1912 publicerat rikt illustrerade vetenskapliga beskrivningar av landets kyrkliga kulturminnen. Den utgör verkets volym nummer 235 och har beteckningen band X häfte 1 inom underserien om Gotlands kyrkor, där endast få av landskapets kyrkor återstår.

Volymen ges ut av Kungl. Vitterhetsakademien.

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien