Kungl. Vitterhetsakademin

Gustaf VI Adolf och arkeologin

Gustaf VI Adolf spelade en viktig roll för att främja svensk humanistisk forskning under sin tid som kronprins och kung. Hans insatser knyter an till både moderna och historiska kulturmöten. Gustaf VI Adolf var en engagerad och kunnig amatörarkeolog. Som kronprins besökte han Grekland och efter ett besök i Asine på grekiska fastlandet tog han initiativ till att svenska utgrävningar startades 1922. På kronprinsens initiativ grundades både Svenska institutet i Rom och Svenska institutet i Athen. Kungens resor och forskningsvistelser främjade kulturella möten mellan Sverige och Japan, Korea och Kina. Gustaf VI Adolf hade ett stort intresse för östasiatisk kulturhistoria och arkeologi och hans donation av kinesiska och koreanska föremål utgör en viktig del av Östasiatiska museets samlingar.

Seminarium

Östasiatiska museets hörsal och bibliotek för särskilt inbjudna
Fredagen den 29 september
kl. 10.00–12.00

Program

10.00 Hälsningsanföranden
Ann Follin, överintendent Statens museer för världskultur
Peter Gillgren, preses Kungl. Vitterhetsakademien och professor i konstvetenskap vid Stockholms universitet

10.15–10.40 Kungen som grävde. Arkeologen, ordföranden och kulturmecenaten Gustaf VI Adolf
Frederick Whitling, fil. dr, forskare

10.40–11.00 Objects of King and Collections of Emperors: The Museum of Far Eastern Antiquities Then and Now
Michel Lee, intendent Östasiatiska museet

11.00 Paus

11.15–11.30 Underbara ting – Gustaf VI Adolf, Tutankhamon och Egyptiska museet i Stockholm
Sofia Häggman, intendent Medelhavsmuseet

11.30–11.55 Forntiden i framtiden – Gustaf VI Adolfs athenska arv
Jenny Wallensten, direktör Svenska institutet i Athen

11.55–12.00 Avslutningsord

Medverkande

Ann Follin är överintendent och myndighetschef för Statens museer för världskultur sedan 2015. Hon är utbildad kulturvetare i bland annat arkeologi och konstvetenskap på Lunds universitet. Hon var tidigare direktör för Tekniska museet (2008–2015), generaldirektör för Riksutställningar (2002–2008) och biträdande direktör samt utställningschef, informations- och programchef mm vid Arbetets museum (1989–2000), museichef för Rydals museum (1988–1989) samt intendent med ansvarig för vandringsutställningar Textilmuseet (1987–1988).

Peter Gillgren är preses för Kungl. Vitterhetsakademien och professor i konstvetenskap vid Stockholms universitet. Hans forskning handlar i huvudsak om renässansens och barockens konst samt om konstvetenskaplig teori och ämneshistoria. Han har utgivit böcker om renässanskonstnären Federico Barocci och Michelangelo och nyligen gav han ut en biografi om konsthistorikern Felix Horb (Prag 1890–Stockholm 1958) som tillhörde Wienerskolan. Förutom tidigmodern konst och konstteori är han intresserad av samtida konst, musik och multimedia.

Sofia Häggman är egyptolog och sedan 2005 intendent på Medelhavsmuseet i Stockholm, där hon har skapat flera utställningar om Egypten och Mellanöstern. Hon disputerade 2002 vid Uppsala universitet. De senaste åren har hennes forskning fokuserat på egyptologins historia och bilden av Egypten i Europa under 1800 – 1900-tal. Hon är en flitig föreläsare och har publicerat flera böcker, senast den populärvetenskapliga Mumier – fakta, forskning, fiktion (2022) och biografin Dedicated to Palestine – the Life and Work of Ethnologist Hilma Granqvist (2023).

Michel Lee är intendent vid Östasiatiska museet och arbetar med de samlingar rörande Kina, Korea samt Sven Hedins samlingar vid Världskulturmuseerna. Han har studerat antropologi vid George Washington University, Washington, D.C. och har arbetat vid Department of Anthropology at the National Museum of Natural History, Smithsonian Institution. Michel Lee har sin examen I konsthistoria och arkeologi vid School of Oriental and African Studies, University of London. Han har varit intendent och t.f. chef vid Museum of East Asian Art in Bath i Storbritannien och är verksam vid Östasiatiska Museet sedan 2013.

Jenny Wallensten är direktör för Svenska institutet i Athen sedan 2017. Hon har disputerat i Antikens kultur och samhällsliv vid Lunds universitet, där hon också erhållit en docentur i samma ämne. Jenny Wallensten är även en internationellt aktiv forskare som främst arbetar inom fälten grekisk religion och epigrafik, med fokus på hur antikens människor kommunicerade med sina gudar.

Frederick Whitling är fil.dr i historia. Han har ett mångårigt förflutet som forskare i Medelhavsvärlden med kopplingar till de svenska instituten i Rom, Athen och Istanbul. Han tilldelades 2017 ett av Vitterhetsakademiens stipendier inom Bernadotteprogrammet för projektet ”Gustaf VI Adolf som arkeolog och kulturmecenat” och utkommer den 20 september 2023 med boken Kulturkungen. Gustaf VI Adolf från A till Ö vid Appell förlag.

Publicerad den   Övrigt

Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien