Kungl. Vitterhetsakademin

Stiftelsen Agnes Geijers fond för nordisk textilforskning

Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning inom det textilhistoriska området genom utdelning av anslag till enskilda personer eller projekt i något av de fem nordiska länderna eller till projekt som är gemensamt för några av länderna.

Mer information om stiftelsens bakgrund och ändamål Pdf, 61.5 kB..
För frågor om ett projekt kan få bidrag hänvisas till utdelningsnämndens ordförande Tom Bergroth.

Publicerad den  

Information

Utlysningen är öppen från den 1 februari kl. 10 och stänger den 11 mars 2024 kl. 15.

För frågor, kontakta Akademiens kansli på e-post kansli@vitterhetsakademien.se

Digital ansökan


Anvisningar för ansökan i Vitterhetsakademiens ansökningssystem  

Personuppgifter

Om du inte tidigare ansökt i KVHAAs ansökningssystem fyller du först i ditt namn och din e-postadress för att registreras i systemet. Du får då ett e-postmeddelande med ett lösenord. Nästa steg är att registrera dina personuppgifter och meriter. Detta görs under flikarna Persondata och cv/meritförteckning

Uppgifterna ligger kvar i systemet för kommande ansökningar. Glöm dock inte att uppdatera om något förändras.

Skapa ny ansökan
Välj önskad utlysning i dropplistan. En ny ansökan skapas i din lista över ansökningar (XXÅÅÅÅ-nnnn).

Redigera ansökan
Välj att redigera din ansökan och fyll i information under alla tillämpliga flikar enligt instruktionen nedan och i respektive flik. Du kan stänga och sedan åter öppna din ansökan för redigering tills du är nöjd med den. Glöm inte att skicka in ansökan senast kl. 15.00 aktuell dag!
Under fliken Projekt anger du i, vissa fall, vilken stiftelse du vill söka om medel från (denna rubrik är bara synlig om ett val ska göras) projekttitel, ämnesområde och uppskattat start och slutdatum samt en projektsammanfattning.
Under denna flik, under rubriken Vitsord kan du ladda upp eventuella vitsord och, om du är doktorand, ett studieintyg.

Om du tidigare fått anslag från Kungl. Vitterhetsakademien fyller du i informationen under fliken Tidigare anslag.

Under fliken Forskningsplan utvecklar du din projektbeskrivning (max 9 900 tecken). Forskningsplanen kan även laddas upp som pdf-fil (max 3 sidor/2 MB).

Fliken Sökt belopp: Ange totalt sökt belopp och skriv in en specificerad budget. Under fliken Andra anslagsgivare anger du om du sökt medel för samma sak hos andra och om någon av dessa ansökningar redan beviljats. Flikarna Medsökande och Övrigt fyller du i det är relevant.

Besked när beslut har fattats lämnas med e-post.

För frågor, kontakta Akademiens kansli på e-post kansli@vitterhetsakademien.se

Agnes Geijers fond för nordisk textilforskning 2024

Lisa Hartman, 125 000 kr
Sarah Benson, 180 000 kr
Marie Wallenberg, 92 000 kr
Mari-Louise Franzén, 457 500 kr
Hanna Martinsen, 89 887 kr
Git Skoglund, 65 000 kr

Agnes Geijers fond för nordisk textilforskning 2023

Git Skoglund, 150 000 kr
Krista Wright, 60 000 kr
Charlotte Rimstad, Nationalmuseet, 356 000 kr
Mari-Louise Franzén, 50 000 kr
Lena Larsson Lovén, Göteborgs universitet, 44 000 kr

Agnes Geijers fond för nordisk textilforskning 2022

Eva Hakanen, Uppsala universitet, 125 000 kr
Maria Mossakowska Gaubert, Köpenhamns universitet, 256 000 kr
Mattias Pettersson, 150 000 kr

Agnes Geijers fond för nordisk textilforskning 2021

Cecilia Candréus, 400 000 kr
Tove Engelhardt Mathiassen, 200 000 kr
Lena Dahrén, 200 000 kr

Agnes Geijers fond för nordisk textilforskning 2020

Eva Andersson Strand, Köpenhamns universitet, 653 314 kr
Mari-Louise Franzén, Brottby, 200 000 kr
Git Skoglund, Göteborg, 85 000 kr och 120 000 kr
Eva Sundström, Gustavsberg, 200 000 kr
Jenni Suomela, University of Helsinki, 52 930 kr
NN, University of Helsinki, 54 582 kr

Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien