Kungl. Vitterhetsakademin

Filmer

Kulturreservatet Stensjö by och trädgårdarna

Trädgårdsmästare Frida Persson berättar om Stensjö bys historiska trädgårdar med speciellt fokus på skötsel av äppelträd. Filmen är inspelad av Kalmar läns museum och ingår i den digitala Bötterumsmässan 2021.

Stensjö by biologisk mångfald som på 1800-talet

Växtekolog Sara Cousins berättar om byn, inägomarker, utmarker, sidvallsängar, hur skog ska göras om till betesmark och om betesdjurens betydelse för den biologiska mångfalden. Sara Cousins är professor i naturgeografi vid Stockholms universitet och ingår i det så kallade skötselrådet som ser över restaureringen av landskapet. Filmen är gjord av Svenska Botaniska Föreningen

Reportage med Sara Cousins i Svensk Botanisk Tidskrift: Utmarksbete i Stensjö by

Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien