Kungliga Vitterhetsakademin

Arbetande ledamöter­

Alla A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 1. Allén, Sture
  Invald 1988-05-03 (405, Ff)
  Professor i språkvetenskaplig databehandling vid Göteborgs universitet.

 2. Ambjörn, Lena
  Invald 2015-05-05 (507, Ff)
  Professor i arabiska vid Lunds universitet.
  lena.ambjorn@mellost.lu.se
 3. Andersson, Bo
  Invald 2005-06-07 (472, Ff)
  Professor i tyska vid Uppsala universitet.
  bo.andersson@moderna.uu.se
 4. Andersson, Hans
  Invald 1992-02-04 (432, Ha)
  Professor i medeltidsarkeologi vid Lunds universitet.
  arkhann@me.com
 5. Andrén, Anders
  Invald 2004-12-07 (470, Ha)
  Professor i arkeologi vid Stockholms universitet.
  Akademiens vice preses 2014–2019 anders.andren@ark.su.se
 6. Aronsson, Peter
  Invald 2009-09-01 (490, Ha)
  Professor i historia vid Linnéuniversitet, rektor för Linnéuniversitet.
  peter.aronsson@lnu.se
 7. Arrhenius, Birgit
  Invald 1991-10-01 (430, Ha)
  Professor i arkeologi med laborativ analys vid Stockholms universitet.
  birgit.arrhenius@arklab.su.se
 8. Baudou, Evert
  Invald 1985-12-03 (390, Ha)
  Professor i arkeologi, särskilt nordeuropeisk, vid Umeå universitet.
  evert.baudou@telia.com
 9. Berglund, Lars
  Invald 2016-10-04 (512, Ha)
  Professor i musikvetenskap vid Uppsala universitet.
  lars.berglund@musik.uu.se
 10. Bergman, Brita
  Invald 2006-01-10 (476, Ff)
  Professor i teckenspråk vid Stockholms universitet.
  brita@ling.su.se
 11. Blomqvist, Jerker
  Invald 1991-01-08 (424, Ff)
  Professor i grekiska språket och litteraturen vid Lunds universitet.
  jerker.blomqvist@gmail.com
 12. Bodin, Per-Arne
  Invald 2006-03-07 (477, Ff)
  Professor för slaviska språk vid Stockholms universitet.
  pab@slav.su.se
  Hemsida
 13. Bring, Ove
  Invald 2003-12-02 (466, Ff)
  Professor i internationell rätt vid Stockholms universitet och Försvarshögskolan.
  ove.bring@outlook.com
 14. Bringéus, Nils-Arvid
  Invald 1971-11-02 (314, Ha)
  Professor i etnologi, särskilt europeisk, vid Lunds universitet.
  castor.bringeus@telia.com
 15. Brink, Stefan
  Invald 2009-05-05 (489, Ha)
  Professor i Scandinavian Studies vid University of Cambridge.
  sb2322@cam.ac.uk
 16. Brummer, Hans Henrik
  Invald 1989-02-07 (407, Ha)
  F.d. överintendent och chef för Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde.
  Akademiens vice preses 2003–2007
  h.hb@telia.com
 17. Byrskog, Samuel
  Invald 2011-11-01 (497, Ff)
  Professor i Nya testamentets exegetik vid Lunds universitet.
  samuel.byrskog@teol.lu.se
 18. Cederlöf, Gunnel
  Invald 2017-03-07 (513, Ha)
  Professor i historia vid Linnéuniversitetet.
  gunnel.cederlof@lnu.se
 19. Cullhed, Anders
  Invald 2008-05-06 (485, Ff)
  Professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet.
  Akademiens preses 2013–2019
  anders.cullhed@littvet.su.se
 20. Dahl, Östen
  Invald 1998-01-13 (445, Ff)
  Professor i allmän språkvetenskap vid Stockholms universitet.
  oesten@ling.su.se
 21. Ebbesson, Jonas
  Invald 2017-12-05 (516, Ha)
  Professor i miljörätt vid Stockholms universitet.
  jonas.ebbesson@juridicum.su.se
 22. Edlund, Lars-Erik
  Invald 2001-06-05 (458, Ff)
  Professor i nordiska språk vid Umeå universitet.
  Lars-Erik.Edlund@umu.se
 23. Ekroth, Gunnel
  Invald 2017-09-05 (514, Ha)
  Professor i Antikens kultur och samhällsliv vid Uppsala universitet.
  Gunnel.Ekroth@antiken.uu.se
 24. Elmevik, Lennart
  Invald 1994-02-01 (434, Ff)
  Professor i nordiska språk vid Uppsala universitet.
  Lennart.Elmevik@telia.com
 25. Engdahl, Elisabet
  Invald 2008-05-06 (486, Ff)
  Professor i svenska språket vid Göteborgs universitet.
  elisabet.engdahl@svenska.gu.se
 26. Engwall, Lars
  Invald 1991-01-08 (423, Ha)
  Professor i företagsekonomi vid Uppsala universitet.
  lars.engwall@fek.uu.se
 27. Engwall, Gunnel
  Invald 1998-03-03 (446, Ff)
  Professor i romanska språk, särskilt franska, vid Stockholms universitet.
  Akademiens preses 2006–2013
  gunnel.engwall@su.se
 28. Eriksson, Gunnar
  Invald 1980-11-04 (365, Ff)
  Professor i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet.

 29. Fazlhashemi, Mohammad
  Invald 2011-01-11 (495, Ff)
  Professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet.
  mohammad.fazlhashemi­@teol.uu.se
 30. Fur, Gunlög
  Invald 2014-11-04 (506, Ha)
  Professor i historia vid Linnéuniversitetet.
  gunlog.fur@lnu.se
 31. Gillgren, Peter
  Invald 2013-06-04 (501, Ha)
  Professor i konstvetenskap vid Stockholms universitet.
  Akademiens preses och historisk-antikvariska klassens ordförande
  peter.gillgren@arthistory.su.se
 32. Gräslund, Bo
  Invald 1988-05-03 (404, Ha)
  Professor i arkeologi vid Uppsala universitet.
  Bo.Graslund@arkeologi.uu.se
 33. Gullberg, Marianne
  Invald 2014-10-07 (505, Ff)
  Professor i psykolingvistik vid Lunds universitet.
  marianne.gullberg@ling.lu.se
 34. Gärdenfors, Peter
  Invald 1996-03-05 (440, Ff)
  Professor i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet.
  Peter.Gardenfors@lucs.lu.se
 35. Hedström, Peter
  Invald 2014-05-06 (503, Ha)
  Professor i sociologi vid Linköpings universitet.
  peter.hedstrom@liu.se
 36. Helander, Karin
  Invald 2010-02-02 (492, Ha)
  Professor i teatervetenskap vid Stockholms universitet.
  Akademiens ständige sekreterare
  karin.helander­­@vitterhetsakademien.se
 37. Hellberg, Staffan
  Invald 2000-01-10 (451, Ff)
  Professor i nordiska språk vid Stockholms universitet.
  staffan.hellberg@su.se
 38. Hermerén, Göran
  Invald 1981-02-03 (369, Ff)
  Professor i medicinsk etik vid Lunds universitet.
  Goran.Hermeren@med.lu.se
 39. Hjärpe, Jan
  Invald 1984-10-02 (384, Ha)
  Professor i islamologi vid Lunds universitet.
  jan.hjarpe@ctr.lu.se
 40. Holmberg, Sören
  Invald 2002-10-01 (464, Ha)
  Professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.
  Soren.Holmberg@pol.gu.se
 41. Hættner Aurelius, Eva
  Invald 1999-03-02 (449, Ff)
  Professor i litteraturvetenskap vid Lunds universitet.
  Eva.Haettner_Aurelius­@litt.lu.se
 42. Janson, Tore
  Invald 1989-10-03 (410, Ff)
  Professor i afrikanska språk vid Göteborgs universitet.

 43. Jarlert, Anders
  Invald 2006-12-05 (482, Ha)
  Professor i kyrkohistoria vid Lunds universitet.
  anders.jarlert@teol.lu.se
 44. Jarrick, Arne
  Invald 2012-06-05 (498, Ha)
  Professor i historia vid Stockholms universitet.
  arne.jarrick@arklab.su.se
 45. Jeffner, Anders
  Invald 1984-11-06 (386, Ff)
  Professor i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Uppsala universitet.
  Akademiens preses 2002–2006
  ajeffner@hotmail.com
 46. Johansson, Gunn
  Invald 1998-09-01 (447, Ff)
  Professor i arbetspsykologi vid Stockholms universitet.
  gj@psychology.su.se
 47. Jonsson, Kenneth
  Invald 2001-01-09 (455, Ha)
  Professor i numismatik och penninghistoria vid Stockholms universitet.
  kenneth.jonsson@ark.su.se
 48. Jänterä-Jareborg, Maarit
  Invald 2014-05-06 (504, Ff)
  Professor i internationell privat- och processrätt vid Uppsala universitet.
  maarit.jantera-jareborg@jur.uu.se
 49. Karlsson, Bengt G.
  Invald 2015-06-02 (508, Ha)
  Professor i socialantropologi vid Stockholms universitet.
  bengt.karlsson@socant.su.se
 50. Kronning, Hans
  Invald 2008-10-07 (488, Ff)
  Professor i romanska språk, särskilt franska, vid Uppsala universitet.
  Akademiens vice sekreterare hans.kronning@moderna.uu.se

 51. Kytö, Merja
  Invald 2006-06-07 (479, Ff)
  Professor i engelska språket vid Uppsala universitet.
  merja.kyto@engelska.uu.se
 52. Larsson, Lars
  Invald 1989-06-06 (408, Ha)
  Professor i arkeologi vid Lunds universitet.
  Lars.Larsson@ark.lu.se
 53. Larsson, Lars-Gunnar
  Invald 1989-03-07 (452, Ff)
  Professor i finsk-ugriska språk vid Uppsala universitet.
  larsson.larsgunnar@gmail.com
 54. Leander Touati, Anne-Marie
  Invald 2008-05-06 (484, Ha)
  Professor i antikens kultur och samhällsliv vid Lunds universitet.
  Anne-Marie.Leander_Touati­@klass.lu.se
 55. Lindberg, Bo
  Invald 2001-01-09 (456, Ff)
  Professor i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet.
  Akademiens vice sekreterare 2014–2017
  bolindberg7@gmail.com
 56. Lindholm Öjmyr, Torun
  Invald 2012-06-05 (499, Ff)
  Professor i psykologi, särskilt socialpsykologi, vid Stockholms universitet.
  tlm@psychology.su.se
 57. Lindqvist, Svante
  Invald 2002-06-04 (463, Ha)
  Professor i teknikhistoria, ordenskansler vid Kungl. Maj:ts Orden, f.v. riksmarskalk, f.v. preses vid KVA, f.v. museichef vid Nobelmuseet
  svante.lindqvist@royalcourt.se
 58. Lodén, Torbjörn
  Invald 2002-01-08 (461, Ff)
  Professor i Kinas språk och kultur vid Stockholms universitet.
  luoduobi@gmail.com, Torbjorn.Loden@orient.su.se
 59. Löfgren, Orvar
  Invald 1995-01-10 (436, Ha)
  Professor i etnologi vid Lunds universitet.
  orvar.lofgren@kultur.lu.se
 60. Malm, Mats
  Invald 2012-12-04 (500, Ff)
  Professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet.
  mats.malm@lir.gu.se
 61. Marton, Ference
  Invald 1991-09-03 (429, Ha)
  Professor i pedagogik vid Göteborgs universitet.
  Ference.Marton@ped.gu.se
 62. Mettinger, Tryggve
  Invald 2000-06-06 (453, Ff)
  Professor i Gamla testamentets exegetik vid Lunds universitet.
  tryggve.mettinger@ctr.lu.se
 63. Myrdal, Janken
  Invald 2006-05-02 (478, Ha)
  Professor emeritus i agrarhistoria.
  janken.myrdal@ekohist.su.se
 64. Möller, Håkan
  Invald 2016-06-06 (511, Ff)
  Professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet.
  Akademiens vice preses och filosofisk-filologiska klassens ordförande
  hakan.moller@lir.gu.se
 65. Nilsson, Göran B.
  Invald 1990-12-04 (422, Ha)
  Professor inom tema Teknik och social förändring vid Linköpings universitet.
  goran.b.nilsson­@nilssonunionen.e.se
 66. Nilsson, Ingela
  Invald 2017-09-05 (515, Ff)
  Professor i grekiska, särskilt bysantinsk grekiska, vid Uppsala universitet.
  Ingela.Nilsson@lingfil.uu.se
 67. Nilsson, Sten Åke
  Invald 1987-09-01 (400, Ha)
  Professor i konstvetenskap vid Lunds universitet.
  Sten_Ake.Nilsson@arthist.lu.se
 68. Norberg, Erik
  Invald 1999-01-12 (448, Ha)
  F.d. riksarkivarie, fil.dr.
  Akademiens ständige sekreterare 2008—2013

  erik-norberg@telia.com

 69. Nylander, Carl
  Invald 1979-01-09 (355, Ha)
  Professor i klassisk och främre orientalisk arkeologi, f.d. föreståndare vid Svenska Institutet i Rom.
  eva.nylander@ub.lu.se
 70. Olsson, Ulf
  Invald 1994-02-01 (433, Ha)
  Professor i ekonomisk historia vid Handelshögskolan i Göteborg.
  ulfols141@gmail.com
 71. Palme, Joakim
  Invald 2009-11-03 (491, Ha)
  Professor i statskunskap vid Uppsala universitet, VD för Institutet för Framtidsstudier.
  joakim.palme@statsvet.uu.se
 72. Persson, Johannes
  Invald 2018-06-05 (518, Ff)
  Professor i teoretisk filosofi vid Lunds universitet.
  johannes.persson@fil.lu.se
 73. Persson, Torsten
  Invald 2011-10-04 (496, Ha)
  Professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet.
  torsten.persson@iies.su.se
 74. Piltz, Anders
  Invald 2001-03-06 (457, Ff)
  Professor i latin vid Lunds universitet.
  Anders.Piltz@klass.lu.se
 75. Prawitz, Dag
  Invald 1987-06-02 (399, Ff)
  Professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet.
  dag.prawitz@philosophy.su.se
 76. Price, Neil
  Invald 2020-11-03 (523, Ha)
  Professor i arkeologi vid Uppsala universitet.
  neil.price@arkeologi.uu.se
 77. Rabinowicz, Wlodek
  Invald 2006-10-03 (481, Ff)
  Professor i praktisk filosofi vid Lunds universitet.
  wlodek.rabinowicz@fil.lu.se
 78. Raudvere, Catharina
  Invald 2005-09-06 (473, Ha)
  Professor i religionshistoria vid Köpenhamns universitet.
  raudvere@hum.ku.dk
 79. Rosén, Staffan
  Invald 1994-10-04 (435, Ff)
  Vice ordenskansler tillika sekreterare vid Kungl. Maj:ts Orden, professor i Koreas språk och kultur vid Stockholms universitet.
  staffan.rosen@telia.com
 80. Roslund, Mats
  Invald 2013-06-04 (502, Ha)
  Professor i historisk arkeologi vid Lunds universitet.
  mats.roslund@ark.lu.se
 81. Ruin, Olof
  Invald 1990-02-06 (416, Ha)
  Innehavare av Lars Hiertas professur i statskunskap vid Stockholms universitet.
  olof.ruin@gmail.com
 82. Runefelt, Leif
  Invald 2018-12-04 (519, Ff)
  Professor i idéhistoria vid Södertörns högskola.
  leif.runefelt@sh.se
 83. Rydgren, Jens Christian
  Invald 2021-06-01 (525, Ha)
  Professor i sociologi vid Stockholms universitet
  jens.rydgren@sociology.su.se
 84. Rydholm, Lena
  Invald 2019-05-07 (520, Ff)
  Professor i kinesiska vid Uppsala universitet.
  lena.rydholm@lingfil.uu.se
 85. Rynning, Elisabeth
  Invald 2015-11-03 (510, Ff)
  F.d. professor i medicinsk rätt vid Uppsala universitet, chefsjustitieombudsman.
  elisabeth.rynning­@bredband.net
 86. Rystedt, Eva
  Invald 2000-11-07 (454, Ha)
  Professor i antikens kultur och samhällsliv vid Lunds universitet.
  Eva.Rystedt@klass.lu.se
 87. Sahlin, Kerstin
  Invald 2006-10-03 (480, Ha)
  Professor i företagsekonomi, särskilt offentlig organisation, vid Uppsala universitet.
  kerstin.sahlin@fek.uu.se
 88. Sahlin, Nils-Eric
  Invald 2008-10-07 (487, Ff)
  Professor i medicinsk etik vid Lunds universitet, f.d. professor i teoretisk filosofi.
  nils-eric.sahlin@med.lu.se
 89. Sandström, Sven
  Invald 1986-03-04 (391, Ha)
  Professor i konstvetenskap vid Lunds universitet.
  sven.sandstrom@kultur.lu.se
 90. Sidén, Karin
  Invald 2015-11-03 (509, Ha)
  Överintendent Prins Eugens Waldemarsudde.
  k.siden@waldemarsudde.se
 91. Stenström, Thure
  Invald 1984-10-02 (385, Ff)
  Professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet.
  Thure.Stenstrom@littvet.uu.se
 92. Strömholm, Stig
  Invald 1976-06-08 (338, Ff)
  Professor i civilrätt med internationell privaträtt, f.d. rektor för Uppsala universitet.
  Akademiens preses 1985–1993
  stromholmstig@gmail.com
 93. Svartvik, Jan
  Invald 1981-01-07 (367, Ff)
  Professor i engelska vid Lunds universitet.
  svartvikj@gmail.com
 94. Svedjedal, Johan
  Invald 2005-11-01 (474, Ff)
  Professor i litteraturvetenskap, särskilt litteratursociologi, vid Uppsala universitet.
  Johan.Svedjedal@littvet.uu.se
 95. Svensson, Birgitta
  Invald 2004-09-07 (469, Ha)
  Professor i etnologi, särskilt europeisk, vid Nordiska museet och Stockholms universitet.
  Akademiens ständige sekreterare 2013—2018
  birgitta.svensson@etnologi.su.se
 96. Söderberg, Johan
  Invald 2004-05-04 (468, Ha)
  Professor i ekonomisk historia vid Stockholms universitet.
  johan.soderberg@ekohist.su.se
 97. Söderbergh Widding, Astrid
  Invald 2007-09-04 (483, Ha)
  Professor i filmvetenskap vid Stockholms universitet.
  astrid.soderbergh.widding­@su.se
 98. Tallberg, Jonas
  Invald 2019-12-03 (521, Ha)
  Professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
  jonas.tallberg@statsvet.su.se
 99. Teleman, Ulf
  Invald 1990-11-06 (421, Ff)
  Professor i svenska språket vid Lunds universitet.
  Ulf.Teleman@nordlund.lu.se
 100. Thelander, Mats
  Invald 1999-09-07 (450, Ff)
  Professor i svenska språket, särskilt nusvenska, vid Uppsala universitet.
  Mats.Thelander@nordiska.uu.se
 101. Thomson (Rossholm Lagerlöf), Margaretha
  Invald 2001-09-04 (459, Ha)
  Professor i konstvetenskap vid Stockholms universitet.
  rossholmlagerlof@gmail.com
 102. Thormählen, Marianne
  Invald 2005-11-01 (471, Ff)
  Professor i engelska vid Lunds universitet.
  marianne.thormahlen­@englund.lu.se
 103. Torstendahl, Rolf
  Invald 1986-11-04 (394, Ha)
  Professor i historia vid Uppsala universitet.
  Rolf.Torstendahl@hist.uu.se
 104. Törnquist-Plewa, Barbara
  Invald 2017-12-05 (517, Ff)
  Fil. dr i slaviska språk och professor i Öst- och Centraleuropastudier vid Lunds universitet.
  barbara.tornquist-plewa@slav.lu.se
 105. Vahlne, Bo
  Invald 1996-01-09 (439, Ha)
  Överintendent.
  bo.gosta.vahlne@gmail.com
 106. Widgren, Mats
  Invald 2002-03-05 (462, Ha)
  Professor i geografi, särskilt kulturgeografi, vid Stockholms universitet.
  mats.widgren@humangeo.su.se
 107. Vinge, Louise
  Invald 1985-10-01 (389, Ff)
  Professor i litteraturvetenskap vid Lunds universitet.
  Louise.Vinge@litt.lu.se
 108. Wåghäll Nivre, Elisabeth
  Invald 2020-11-03 (524, Ff)
  Professor i tyska, särskilt tyskspråkig litteratur, vid Stockholms universitet.
  Elisabeth.Waghall.Nivre­@tyska.su.se
 109. Västfjäll, Daniel
  Invald 2019-12-03 (522, Ff)
  Professor i kognitiv psykologi vid Linköpings universitet.
  daniel.vastfjall@liu.se
 110. Åberg, Rune
  Invald 1991-01-08 (425, Ff)
  Professor i sociologi vid Umeå universitet.
  rune.aberg@soc.umu.se
 111. Ågren, Maria
  Invald 2006-01-10 (475, Ha)
  Professor i historia vid Uppsala universitet.
  maria.agren@hist.uu.se
 112. Århem, Kaj
  Invald 2004-02-03 (467, Ha)
  Professor i socialantropologi vid Göteborgs universitet.
  kajarhem@yahoo.se
 113. Österberg, Eva
  Invald 1991-06-04 (427, Ha)
  Professor i historia vid Lunds universitet.
  Eva.Osterberg@hist.lu.se
Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien