Kungl. Vitterhetsakademin


Benzelstierna, Mathias
f. 1713-09-08 — d. 1791-03-11
Överpostdirektör, tit. statssekreterare.

Hedersledamot
- Invald 1786-05-23 (nr 13)

Preses 1787 (2. h).

BIBLIOGRAFISKA UPPGIFTER

Papper i Engeströmska saml., KB.

SBL, SMoK.

G. J. Adlerbeth, Lefvernes beskrifning öfver … M. Benzelstjerna (KVHAA:s handlingar 5, 1796, s. 399–411); S. Hildebrand, Några anteckningar om det von Engeströmska biblioteket (NTBB 1919, s. 80 ff.).

Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien