Kungl. Vitterhetsakademin


Cronholm, Abraham Peter
f. 1809-10-22 — d. 1879-05-27
E.o. professor i nordiska historien vid Lunds universitet.

Arbetande ledamot
- Invald 1862-11-11 (nr 92)

Preses 1868 (1. h)

BIBLIOGRAFISKA UPPGIFTER

Papper i KB, LUB och Det Kgl. Bibliotek, Köpenhamn.
Självbiogr. i Sv. biogr. lex., ny följd, 3 (1859–60, s. 141–161).
Ur en tidningsmans korrespondens: Brev till och från Bernhard Cronholm, utg. av S. Carlsson & N. Palmborg (1949).

SBL, SMoK.

B. Hildebrand, Biografisk historiografi och Svenskt biografiskt lexikon (PHT, 40, 1939–40, s. 169 f., 172);
G. Jacobson, Från Geijer till Hjärne (1945);
A. Krook, [nekr.] (Svea, 36, 1880, s. 230 ff.);
G. Löw, Sveriges forntid i svensk historieskrivning, 2 (1910, s. 60 f.);
O. Sylwan, Till svensk biografis historiografi (Samlaren 1935);
M. Weibull, Från Lund och Lundagård (1902, s. 201 ff).

Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien