Kungl. Vitterhetsakademin


Montelius, Gustaf Oscar Augustin
f. 1843-09-09 — d. 1921-11-04
Tit. professor, riksantikvarie.

Arbetande ledamot
- Invald 1877-12-11 (nr 100)

E.o. amanuens 15.12.1868, andre amanuens 19.12.1871, förste amanuens 7.1.1880. Sekreterare 6.9.1907–31.3.1913. Preses 1919–1921.

BIBLIOGRAFISKA UPPGIFTER

Papper i ATA och UUB.
G. Ekholm, Bibliographia Monteliana: förteckning över av O. M. utgivna skrifter jämte hans posthuma verk (1922).

SBL, SMoK.

O. Almgren, O. M. (HT, 41, 1921, s. 303–308);
T. J. Arne, O. M. Till hundraårsminnet av hans födelse (Scandia, 16, 1944, s. 69–84);
E. Arwill-Nordbladh, O. M. och kvinnans frigörelse (1990:3, s. 3–7);
Bibliotheca Monteliana: Katalog red. av M. Lundqvist (KVHAA:s handlingar 57, 1943);
E. Baudou, Montelius studietid i Uppsala (Glyfer och arkeologiska rum, red. A. Gustafsson & H. Karlsson, 1999, s. 79–99);
—, Åberg, Montelius och Kossinna (Fornvännen 2002, 97, s. 177–190);
—, Det arkeologiska året 1906: Oscar Almgren, O. M. och Fornvännen (Fornvännen 2006, 101, s. 75–84);
A. Bugge, O. M. og hans betydning for den historiske forskning (Nord. tidskrift 1922, s. 64–72);
P. Cornell, Breve noticia acerca de la correspondencía entre O. M. y algunos americanistas suecos (Göteborg: Instituto Iberoamericano, 1994, Anales 1993–1994:5–6, s. 193–199);
A. Engström, Inträdestal [över M.] (SA:s handlingar ifr. år 1886, 34, 1922, s. 39–55);
Fornvännen 1943, s. 1–4 (100-årsminnet av O. M:s födelse);
Gertz, s. 175 f.;
G. O. A. M.: Minnesteckning (KVAÅ 1926, s. 273–285);
J. Hegardt, O. M. och bronsåldern (Mellan sten och brons, red. H. Bolin, A. Kaliff, T. Zachrisson, 2001, s. 10–20);
B. Hildebrand, [studier om B. E. Hildebrand och Hans Hildebrand, se L 70 o. 98 ovan];
E. Lewenhaupt, [nekr.] (Rig 1922, s. 1–16);
A. Lindblom, De gyllene åren (1952, s. 61 f.);
S. Lindqvist, O. M. som fornforskare (Ymer 1921, s. 211–222);
G. Löw, Sveriges forntid i svensk historieskrivning, 2 (1910, s. 93–97);
M. P. Malmer, O. M. 150 år (Fornvännen 1994, 89, s. 23–27);
B. Nerman, O. M. (SvD 8/9 1943);
—, O. M. och Svenska fornminnesföreningen (Fornvännen 1944, s. 5–15);
Nord. tidskrift 1922 (bidr. av T. J. Arne, S. Reinach, G. Kossina, m. fl.);
O. M. 150 years, ed. P. Åström (1995);
H. Rydh, O. M. En vägrödjare genom årtusenden (1937);
B. Salin, Minnesteckning över O. M. (KVHAA:s handlingar 34, 1922, s. 1–44);
L. Weibull, [nekr.] (VSLÅ 1922, s. 101–107);
KVAÅ 1926, s. 273–285 [anon.];
K-H. Willroth, O. M.: seine Bedeutung für die europäische Vorgeschichtsforschung (Weltgeltung und Regionalität, R. Bohn, M. Engelbrecht, hrsg., 1992, s. 63–81);
I. Wiséhn, Oscar Montelii numismatiska författarskap (Svensk numismatisk tidskrift 1988, s. 251 f.);
N. Åberg, O. M. som forskare (Bibliotheca Monteliana, 1943, se ovan, s. IX– XLIV).

Festskrifter:
Studier tillägnade O. M. 19 9/9 03 af lärjungar (1909);
Opuscula archæologica Oscari Montelio septuagenario dicata d. IX m. sept. a. MCMXIII (1913);
Festgabe zum siebzigsten Geburtstag des Reichsantiquars Professor Dr. O. M. in Stockholm … von der Gesellschaft für deutsche Vorgeschichte, red. G. Kossina (1913).

Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien