Kungl. Vitterhetsakademin


Scheffer, Carl Fredric
f. 1715-04-28 — d. 1786-08-27
Friherre (greve 1766), riksråd

(KVittA) Svensk ledamot
- Invald 1753-07-24 (nr 3)Hedersledamot
- Invald 1786-03-20 (nr 2)

Akademiens direktör 25.1.1773–19.7.1774

BIBLIOGRAFISKA UPPGIFTER

Arkiv i RA, papper även i Brokindssaml., Kulla-Gunnarstorps arkiv (jfr Carlquist nedan).
Självbiogr. i KB och VA;
Självbiogr. som serafimerriddare i F 465, UUB.
S:s brev till Carl Gustaf Tessin i kritisk utgåva av J. Heidner 1982.

SBL, SMoK.

K. Antell, Från C. F. S:s Tyresö (Gustavianskt. Studier kring den gustavianska tidens kulturhistoria tillägnade Sigurd Wallin på hans femtioårsdag, 1932, s. 145–161);
G. Carlquist, C. F. S. och Sveriges politiska förbindelser med Danmark åren 1752–1765 (1920);
Gertz, s. 100;
F. Lagerroth, En frihetstida lärobok i gällande svensk statsrätt (StvT 1937, s. 185–211).

Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien