Kungl. Vitterhetsakademin


von Beskow Bernhard
f. 1796-04-22 — d. 1868-10-17
Hovmarskalk, friherre 1843, slutligen överstekammarjunkare, Svenska Akademiens ständige sekreterare, författare.

Hedersledamot
- Invald 1834-11-11 (nr 48)

Preses 1835 (2. h), 1845 (1. h), 1856 (1. h), 1859 (1. h).

BIBLIOGRAFISKA UPPGIFTER
Papper i SA:s arkiv och i KB.
B. v. B:s Lefnadsminnen (1870, ny uppl., Levnadsminnen, utg. av F. Böök, 1928); R. G:son Berg, Småplock ur B. v. B:s dagbok (Festskr. t. Verner Söderberg … 1932, s. 153–174); P. D. A. Atterboms och B. v. B:s brevväxling [utg. av C. Santesson], 1–3. 1822–1855 (SA:s handlingar ifr. år 1866, 36–38, 1925–27); Hans Järtas och B. v. B:s brevväxling, [utg. av C. Santesson], 1–4. 1823–1847 (SA:s handlingar ifr. år 1886, 39–41 o. 43, 1928–30 o. 1932); B. v. B:s brev till Runeberg, utg. av W. Söderhjelm (Sv. litt.-sällsk. i Finland, Förhandl. o. upps., 26, 1913, s. 1–62); B. v. B:s brev till Esaias Tegnér, [utg. av C. Santesson], 1–3. 1822–1846 (SA:s handlingar ifr. år 1886, 46–48, 1935–37); Brev till B. v. B. från J. M. Stjemstolpe 1821–30 och J. D. Valerius 1821–52, utg. av T. Höjer (SA:s handlingar ifr. år 1886, 56, 1945); B. v. B:s och J. E. Rydqvists brevväxling, utg. av T. Höjer, hittills 1–4, 1826–54 (SA:s handlingar ifr. år 1886, del 57, 59, 61, 62, 1946–51); Två reseskildringar. B. v. B:s resa 1819–21 …, utg. av H. Schück (SA:s handlingar ifr. år 1886, 49, 1938).

SBL, SMoK.

A. Blanche, Minnesbilder (1872); L. Dahlgren, B. v. B. i F. A. Dahlgrens hem (Minnenas bok, 1916, s. 317–328); R. Hjärne, Götiska förbundet … (1878, s. 118); C. H. Rydberg, [nekr.] (Svea, 25, 1869, s. 212 ff.); G. Rydell, Adertonhundratalets historiska skådespel i Sverige före Strindberg (1928); J. E. Rydqvist, B. v. B. (KVA Lefnadsteckningar, 1, 1869–73, s. 421–456); H. Schück, KVHAA; —, SA; F. Sleman, B. v. B:s Levnadsminnen (PHT, 48, 1950, s. 1–47); C. G. Strandberg, Inträdestal [över B.] (SA:s handlingar ifr. år 1796, 45, 1869, s. 9–96); O. P. Sturzen-Becker, Grupper och personnager från i går (1861); SLB 1900–1935 (1939–50, s. 109); U. Willers, Ernst Moritz Arndt och hans svenska förbindelser (1945); C. D. af Wirsén, Lefnadsteckningar (1901).
Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien