Kungl. Vitterhetsakademin

Joakim Nivre

Joakim Nivre professor i datorlingvistik vid Institutionen för lingvistik och filologi vid Uppsala universitet, har vid plenum den 3 maj 2022 valts in som arbetande ledamot i den filosofisk-filologiska klassen.

Joakim Nivre, född 1962, är professor i datorlingvistik vid Institutionen för lingvistik och filologi, Uppsala universitet och är verksam som senior forskare inom artificiell intelligens, särskilt språkteknologi, vid RISE, Research Institutes of Sweden. Hans forskning handlar främst om grammatisk analys, dels om hur man kan analysera typologiskt olika språk på ett enhetligt sätt, dels hur man kan utveckla bättre och mer effektiva datormodeller.

Joakim Nivre disputerade i allmän språkvetenskap vid Göteborgs universitet 1992 på avhandlingen Situations, Meaning and Communication: A Situation Theoretic Approach to Meaning in Language and Communication och utnämndes till docent 1995. Därefter var han verksam vid Institutionen för datavetenskap vid Växjö universitet och disputerade där 2005 på avhandlingen Inductive Dependency Parsing of Natural Language Text. Han flyttade sedan till Uppsala universitet, där han utnämndes till professor 2008.

Joakim Nivre har under de senaste 20 åren specialiserat sig inom datorlingvistik och utvecklat datorbaserade metoder för språkforskning. Han har särskilt intresserat sig för hur vi kan få datorer att analysera text på sätt som utnyttjar grammatisk kunskap om språket. Hans specialområde är parsning, d.v.s. hur man får datorn att analysera meningsbyggnaden, en förutsättning för att kunna tolka och översätta språket. En av hans viktigaste insatser inom detta område är utvecklingen av MaltParser, en dependensbaserad parser som utnyttjar grammatiska funktioner (s.k. dependenser) som subjekt och objekt. Den bygger på maskininlärning och kan tillämpas på vilket språk som helst om man har tillgång till en grammatiskt annoterad textkorpus för inlärning. Han var också en av initiativtagarna till projektet Universal Dependencies, vars mål är att skapa korpusar med enhetlig grammatisk annotering för världens språk och som i dagsläget täcker 130 olika språk.

Joakim Nivre har även utvecklat metoder för att studera olika språkvarieteter, inklusive äldre språk. På Uppsala universitet har han medverkat i det tvärvetenskapliga projektet Från närläsning till fjärrläsning, i vilket man utarbetat frågeställningar och metoder för storskalig textanalys, inriktad på skönlitteratur på svenska som finns tillgänglig i Litteraturbanken. På forskningsinstitutet RISE bedriver han forskning om resurseffektiva metoder för språkteknologi.

Mer om Joakim Nivres forskning finns på Uppsala universitets hemsida.

Publicerad den   Ledamöter

Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien