Kungl. Vitterhetsakademin

Elisabeth Wåghäll Nivre Foto: Niklas Björling, Stockholms universitet. Neil Price Foto: privat.

Nya arbetande ledamöter

Kungl. Vitterhetsakademien har valt in två nya arbetande ledamöter. Elisabeth Wåghäll Nivre, professor i tyska, särskilt tyskspråkig litteratur, vid Stockholms universitet, har valts in i den filosofisk-filologiska klassen och Neil Price, professor i arkeologi vid Uppsala universitet, har valts in i den historisk-antikvariska klassen.

Elisabeth Wåghäll Nivre, född 1961, har en stark litteraturvetenskaplig forskningsinriktning med fokus på tyskspråkiga texter från 1500- och 1600-talen. Genomgående teman i forskningen är konstruktionen av kvinnlig och manlig identitet, där hon undersöker olika försök att definiera och hantera begreppet "kvinna" i tidens litteratur, framförallt spänningen mellan kontrollmekanismer och emancipatoriska möjligheter. Ett av Elisabeth Wåghäll Nivres senare forskningsintressen avser tidigmoderna biografier med fokus på texter om kvinnliga regenter.

Sedan 2017 arbetar Elisabeth Wåghäll Nivre tillsammans med en rad forskare, främst från Sverige, Tyskland och USA, i ett flervetenskapligt nätverk med speciellt intresse för bland annat slottet Skoklosters bibliotek med målet att både öka och sprida kunskap om bibliotek och boksamlingar i svenska slott och herresäten. Elisabeth Wåghäll Nivre är sedan 2018 dekan vid humanistiska fakulteten samt vicerektor för det humanvetenskapliga området vid Stockholms universitet.

Elisabet Wåghäll Nivre på Stockholms universitets hemsida.

Neil Price, född 1965, huvudsakliga forskningsområde är den mellersta och yngre järnåldern i Norden, särskilt vikingatiden i ett brett internationellt perspektiv och med särskilt fokus på nordisk och germansk förkristen religion, ritual, magi, mentalitet, livsåskådning och sexualitet. Frågor om ursprungsfolk, särskilt rörande samiska grupper i norra Norge, Sverige, Finland och Ryssland, historisk-arkeologiska perspektiv på Förintelsen, kolonialtidens europeiska opiumhandel i Ostasien, Andra världskrigets slagfält i Stilla havsområdet samt arkeologisk forskningsetik är andra forskningsfält. Utifrån ett samlat arkeologiskt, historiskt, språkligt, antropologiskt och religionshistoriskt källmaterial bygger Neil Price upp nya intressanta helhetsperspektiv.

Sedan 2016 har Neil Price en tioårig rådsprofessur, finansierad av Vetenskapsrådet, med uppgift att leda forskningsprojektet The Viking Phenomenon. Projektet är inriktat mot den tidiga vikingatiden och förutsättningarna för vikingatågen. I arbetet ingår också att bearbeta och slutpublicera det internationellt betydelsefulla arkeologiska källmaterialet från båtgravfältet vid Valsgärde norr om Gamla Uppsala.

Neil Price på Uppsala universitets hemsida.

Vitterhetsakademien har tidigare under året valt in Henrik Meinander, professor i historia vid Helsingfors universitet, som utländsk ledamot i den historisk-antikvariska klassen.

Henrik Meinander, född 1960, innehar sedan 2001 den svenskspråkiga professuren i historia vid Helsingfors universitet. I sin forskning har han ägnat sig åt grundläggande problem i Finlands moderna historia, oftast i ett internationellt och särskilt i ett svenskt perspektiv, och belyst breda områden från krigstid, storpolitik och samhällsutveckling till frågor om identitet, språk, kulturarv och enskilda människors villkor och tillvaro.

Publicerad den   Pressmeddelande

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien