Kungl. Vitterhetsakademin

Kungen gratulerar Vitterhetsakademiens stipendiater Magnus Bergman, Signe Gammelgaard och Eva-Charlotta Mebius under ceremonin i Bernadottebiblioteket den 29 april. Foto: Björn Strömfeldt/Konstakademien.

Kungen delade ut Bernadotte­programmets stipendier

Vid en ceremoni i Bernadottebiblioteket på Slottet fredagen den 29 april mottog årets stipendiater inom Bernadotteprogrammet sina diplom. Kungen, som är de kungliga akademiernas beskyddare och förste hedersledamot, delade ut diplomen till samtliga elva stipendiater. Bernadotteprogrammet är ett samarbete mellan Konstakademien, Vitterhetsakademien, Musikaliska Akademien, Svenska Akademien och Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur.

Vitterhetsakademiens stipendiater inom Bernadotteprogrammet 2022

Fil.dr Magnus Bergman, Historiska institutionen vid Lunds universitet, tilldelas stipendium för projektet Fideikommiss som kulturarv: aktörer och argument vid förlängningar av fideikommiss, 1995–2006. Projektet kommer att belysa fideikommiss som kulturarv genom att studera de fall av förlängningar som ägde rum under perioden, där den planerade avvecklingen frångicks till förmån för skyddandet av kulturhistoriska värden. Fenomenet sätts in i ett bredare kulturhistoriskt och ekonomiskt sammanhang. Arbetet kommer att ske i nära samverkan med ett större projekt om fideikommiss i Sverige under 400 år.
Magnus Bergman disputerade i historia och historiedidaktik 2021, Historiska institutionen, Lunds universitet.

Fil.dr Signe Gammelgaard, Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet, tilldelas stipendium för projektet Property of the World State. Property and society in interwar dystopian fiction. Syftet är att undersöka dystopisk mellankrigslitteratur för att granska förhållandet mellan egendom, frihet, kön, ras och samhällsordning. Humanvetenskap och samhällsvetenskap, romankonst och ekonomisk teori, ingår en intressant förening i detta innovativa projekt.
Signe Gammelgaard disputerade i litteraturvetenskap 2020, Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet.

Fil.dr Eva-Charlotta Mebius, Konstvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet och University of London, tilldelas stipendium för projektet Broderade landskap i Konstakademiens och Nordiska museets samlingar (1780–1830). Studien kommer att belysa landskapsbroderi i Konstakademiens och Nordiska museets samlingar som utförts av flera kvinnliga konstnärer. Den övergripande ambitionen att lyfta den studerade broderikonstens konstnärliga status är angelägen och projektet kan bli ett viktigt bidrag till den kvinnohistoriska forskningen om den aktuella perioden.
Eva-Charlotta Mebius disputerade i Engelsk litteratur 2020, Royal Holloway, Department of History, University College London.

Bernadotteprogrammet är ett samarbete mellan Kungl. Akademien för de fria konsterna, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Kungl. Musikaliska Akademien, Svenska Akademien och Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur. Programmet instiftades av de fem akademierna 2016 med anledning av H. M. Konungens 70-årsdag. Konungen är akademiernas beskyddare och förste hedersledamot. Syftet är att främja postdoktorala forskare och yngre konstnärliga utövare genom att i organiserad form erbjuda den breda kompetens som de samverkande akademierna besitter.

För mer information Jenni Hjohlman

Övriga stipendiater inom Bernadotteprogrammet 2022:

Kungl. Akademien för de fria konsterna
Joakim Derlow
Aldo Zetterman

Kungl. Musikaliska Akademien
Magnus Bunnskog
Susanna Leijonhufvud

Svenska Akademien
Tim Berndtsson
Sven Olov Karlsson

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur
Sophie Bønding
Sjamme van de Voort

Publicerad den   Pressmeddelande

Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien