Kungl. Vitterhetsakademin

Fornvännen 2020/3

Nummer 2020:3 av Fornvännen med artiklar, fakta och recensioner har nu nått alla prenumeranter. Fornvännen finns också att låna på bibliotek. För nya prenumerationer mejla order@bokorder.se.

I detta nummer kan ni läsa om de som för ovanlighetens skull begravdes okremerade under bronsåldern, en mångbottnad brunn med spännande innehåll i Uppsala, Kristi grav i Riddarholmskyrkan och ett runristat(?) gravmonument i Östergötland. Dessutom korta meddelanden om nyfunna husurnor på Gotland, användning av fjärranalys för att identifiera möjliga gravrösen, nyupptäckt medeltida handskrift från Lunds domkyrka och nya undersökningar framför Alvastra kloster. Beowulf-debatten mellan Gräslund och Lovén avslutas (för denna gång) och recensioner av flera spännande publikationer.

För ny prenumeration mejla order@bokorder.se

Publicerad den   Publikationer

innehåll 2020:3

Volym 115:3 (2020)

Artiklar

145 Ojala, K. Inhumationsgravar under yngre bronsålder och äldsta järnålder i Uppland. — Summary.

156 Bergman, J. & Larsson, F. Vattenförsörjning, offermiljö och avfallsgrop? – En mångbottnad brunn i Fyrislund. — Summary.

173 Tångeberg, P. Kristi grav i Riddarholmskyrkan. — Summary.

181 Källström, M. Ett runristat gravmonument från Östra Stenby kyrka i Östergötland. — Summary.

Korta meddelanden

192 Gräslund, B. Betydelsen av ordet vädur.

197 Lovén, C. Slutreplik till Bo Gräslund.

Debatt

198 Wehlin, J. & Sabatini, S. Två nya husurnor från Gotland.

203 Gustafsson, N.B. Ett röse på ett röse? — Ett nordgotländskt exempel på praktisk fjärranalys.

207 Bergqvist Rydén, T. Ett nyupptäckt missale från Lunds domkyrka.

211 Rundkvist, M. Nya undersökningar på åkern framför Alvastra kloster.

Recensioner

Alla recensioner

214 Eriksson, N. Riksäpplet: Arkeologiska perspektiv på ett bortglömt regalskepp. Anmälan av L. Einarsson.

216 Oehrl, S. Die Bildsteine Gotlands: Probleme und neue Wege ihrer Dokumentation, Lesung und Deutung. Anmälan av L.M. Imer.

218 Wallerström, T. Kunglig makt och samiska bosättningsmönster: Studier kring Väinö Tanners vinterbyteori. Anmälan av J. Monié Nordin.

220 Häggström, L. Djur, vatten och ägande i Hallands historia. Anmälan av S. Sten.

222 Qviström, L. Rum utan utsikt: Fönster och ljus i medeltida byggnader. Anmälan av M. Hansson.

Ansvarig utgivare och huvudredaktör
Mats Roslund
mats.roslund@ark.lu.se

Redaktionssekreterare och mottagare av manuskript
Peter Carelli
fornvannen@vitterhetsakademien.se

Redaktör
Herman Bengtsson
herman.bengtsson@upplandsmuseet.se

Redaktör
Åsa M Larsson

asa.larsson@raa.se

Redaktör
Christina Fredengren

christina.fredengren@shm.se

Fornvännen publiceras med öppen tillgång (open access) av Vitterhetsakademiens bibliotek och Riksantikvarieämbetet på plattformen DiVA sex månader efter att det tryckta numret av tidskriften utkommit.

Besök Fornvännen för det senaste numret.

Lösnummer

90 kr

Helårsprenumeration (4 nr)

300 kr

Helårsprenumeration utlandet

350 kr

För prenumerationer samt enstaka häften och äldre årgångar kontakta:

eddy.se AB
order@bokorder.se
Tel. nr: 0498-25 39 00

Postadress:
eddy.se AB
Box 1310
621 24 Visby

Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien