Kungl. Vitterhetsakademin

Fornvännen 2021/1

Nummer 2021:1 av Fornvännen med artiklar, fakta och recensioner har nu nått alla prenumeranter. Fornvännen finns också att låna på bibliotek. För nya prenumerationer mejla order@bokorder.se.

I detta nummer kan ni läsa om Karin Ojala och Anna Röst studie över olika sorters bruk av ben på bronsålderns gravfält; Ulf Ragnesten har tittat närmare på lerkulornas symbolik under brons- och järnålder och Maria Lingström & Tim Sutherland har tagit itu med att tolka en dåligt bevarad inskription på ett medeltida minneskors på Gotland. Dessutom korta meddelanden om ett märkligt metallfynd från Själland, en möjlig hyddlämning från Värmland, metallurgisk analys av osmundjärn i ett skeppsvrak, Olaus Petris källor. Henrik Summanen belyser bristen på bra dokumentation av fynd av läder och Hans Browall öppnar debatt om konstruktionen av den nyligen upptäckta vikingatida hallbyggnaden i Alvastra. Dessutom recensioner av böcker av L. M. Imer, B. Arrhenius, A-S Gräslund, K Hansen och K Burlingame.

För ny prenumeration mejla order@bokorder.se

Publicerad den   Publikationer

innehåll 2021:1

register

Volum 116:1, 2021

ARTIKLAR

1 Ojala, K. & Röst, A. Bronsålderns benbruk i östra Mellansverige – med exempel på variation i gravskicket vid Broby och Hallunda. – Summary

17 Ragnesten, U. Lerkulornas symbolik i förhistoriska sammanhang. – Summary

38 Lingström, M. & Sutherland, T. A new interpretation of the partial inscription on the memorial cross at Grens, Mästerby parish, Gotland.

DEBATT

54 Summanen, H. Förnyad ambitionsnivå för dokumentation av arkeologiskt läder.

59 Browall, H. Hall eller plank i Alvastra – eller ingetdera?

KORTA MEDDELANDEN

61 Scheglov, A. Till diskussionen om källor till Olaus Petris skrift En svensk krönika.

65 Holst, S. & Pentz, P. A mysterious stud from Tune, Zealand.

70 Olsson, H. En möjlig hyddlämning från den äldre bronsåldern i Värmland.

74 Helén, A., Hansson, J., Karlsson, C., Wallander, A., Magnusson, G., Eliasson, A. & Wärmländer, S. K.T.S. Ett skepp kommer lastat. Metallurgisk identifiering av osmundjärn funnet i ett skeppsvrak från 1500-talet i Stockholms skärgård.

RECENSIONER

Länk till samtliga recensioner

78 Imer, L. M. Rigets runer: 100 danmarkshistorier. Anmälan av P. Larsson.

80 Arrhenius, B. Forngreta: En biografi om Greta Arwidsson, den första kvinnan som blev landsantikvarie och professor i arkeologi. Anmälan av N. Ringstedt.

82 Gräslund, A.-S. (red.), Svenska arkeologer. Anmälan av J. Goldhahn.

84 Hansen, K. Medeltida stadsaristokrati: Världsligt frälse i de skånska landskapens städer. Anmälan av G. Tagesson.

86 Burlingame, K. Dead Landscapes – and how to make them live. Anmälan av J. Wienberg.

Ansvarig utgivare och huvudredaktör
Mats Roslund
mats.roslund@ark.lu.se

Redaktionssekreterare och mottagare av manuskript
Peter Carelli
fornvannen@vitterhetsakademien.se

Redaktör
Herman Bengtsson
herman.bengtsson@upplandsmuseet.se

Redaktör
Åsa M Larsson

asa.larsson@raa.se

Redaktör
Christina Fredengren

christina.fredengren@shm.se

Fornvännen publiceras med öppen tillgång (open access) av Vitterhetsakademiens bibliotek och Riksantikvarieämbetet på plattformen DiVA sex månader efter att det tryckta numret av tidskriften utkommit.

Besök Fornvännen för det senaste numret.

Lösnummer

90 kr

Helårsprenumeration (4 nr)

300 kr

Helårsprenumeration utlandet

350 kr

För prenumerationer samt enstaka häften och äldre årgångar kontakta:

eddy.se AB
order@bokorder.se
Tel. nr: 0498-25 39 00

Postadress:
eddy.se AB
Box 1310
621 24 Visby

Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien