Kungl. Vitterhetsakademin

Fornvännen 2023/3

Nummer 2023:3 av Fornvännen med artiklar, fakta och recensioner har nu nått alla prenumeranter. Fornvännen finns också att låna på bibliotek. För nya prenumerationer mejla order@bokorder.se.

I Fornvännen 2023:3 går Niklas Eriksson på djupet, bokstavligt talat, med Lojsta slott på Gotland för att hitta bevis på att det är fästet Gullborg som erövrades av Tyska Orden 1404. Christian Mühlenbock, Anna Lazarides och Anna Beckman presenterar nya arkeologiska undersökningar av vallfartskyrkan i Edleskog, Dalsland – en ovanligt stor romansk tegelkyrka i det som idag är en sparsamt befolkad bygd. Påvel Nicklasson fortsätter gräva i arkiven efter de osynliggjorda kvinnor som ingick i framväxten av arkeologiämnet. Korta meddelanden från Anton Larsson om en 1500-talsstämpel från Bohuslän med de apokalyptiska jungfrun, och Andreas Forsgren och Reidar Magnusson som presenterar ett nyfynd av en romersk silverdenar från Södermanland. Anders Ödman debatterar några resonemang i Dick Harrisons bok ”Tusen år i Uppåkra”. Recensioner av Carl Olof Cederlunds bok ”Om dykeriets historia”, Morten Søvsøs ”Ribe 700-1050” och Graeber & Wnegrows ”Början av allt: en ny historia om mänskligheten”.

Fornvännen 2023:3 finns i bibliotek och innehållet blir open access den 12 april 2024.

Publicerad den   Publikationer

innehåll 2023:3

Register

Volym 118:3, 2023

Artiklar

Eriksson, N. Är Lojsta slott på Gotland fästet Gullborg som erövrades av Tyska orden 1404? Marinarkeologiska svar på gammal frågeställning.

Mühlenbock, C., Lazarides, A. & Beckman, A. Vallfartskyrkan i Edsleskog. En romansk tegelkyrka i norra Dalsland.

Nicklasson, P. Kvinnor i eller utanför arkeologin. Kongresserna i förhistorisk arkeologi och antropologi 1867–1906.

Korta meddelanden

Larsson, A. Den apokalyptiska jungfrun i Stora Jore. En dubbelplattstämpel från 1500-talet funnen i Kville socken, Bohuslän.

Forsgren, A. & Magnusson, R. Nyfynd av romersk silverdenar i Järna i Södermanland.

Debatt

Ödman, A. Harrison väljer och vrakar. En kritisk betraktelse över några resonemang i Dick Harrisons bok Tusen år i Uppåkra.

Recensioner

Samtliga recensioner

Cederlund, C. O. Om dykeriets historia: Från Leonardo da Vinci till Anton Ludvig Fahnehjelm. Anmälan av S. von Arbin.

Søvsø, M. Ribe 700–1050: From Emporium to Civitas in Southern Scandinavia. Anmälan av J. Wienberg.

Graeber, D. & Wengrow, D. Början på allt: En ny historia om mänskligheten. Anmälan av A. Högberg.

Ansvarig utgivare och huvudredaktör
Mats Roslund
mats.roslund@ark.lu.se

Redaktionssekreterare och mottagare av manuskript
Peter Carelli
fornvannen@vitterhetsakademien.se

Redaktör
Herman Bengtsson
herman.bengtsson@upplandsmuseet.se

Redaktör
Åsa M Larsson

asa.larsson@raa.se

Redaktör
Elin Fornander
elin.fornander@shm.se

 

Fv. Herman Bengtsson, Åsa M Larsson, Mats Roslund, Elin Fornander, Peter Carelli.

Fornvännen publiceras med öppen tillgång (open access) av Vitterhetsakademiens bibliotek och Riksantikvarieämbetet på plattformen DiVA sex månader efter att det tryckta numret av tidskriften utkommit.

Besök Fornvännen för det senaste numret.

 


Lösnummer90 krHelårsprenumeration (4 nr)300 krHelårsprenumeration utlandet350 kr


För prenumerationer samt enstaka häften och äldre årgångar kontakta:

eddy.se AB
order@bokorder.se
Tel. nr: 0498-25 39 00

Postadress:
eddy.se AB
Box 1310
621 24 Visby

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien