Kungl. Vitterhetsakademin

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens handlingar 31

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens handlingar 31

Antal sidor:
Utgivningsår: 1901–1926
Serie: Handlingar: Handlingar 31

Beställningsinformation: Out of print

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens handlingar 31 = ny följd 11

(1) RYDBERG, Olof Simon
Om det från unionsmötet i Kalmar år 1398 bevarade dokumentet rörande de nordiska rikenas förening (Inträdestal, 102 s.)

(2) Kungl. Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademiens Ledamöter och Tjenstemän 1786–1886 (s. 37–63)
Lyckönskningsskrifvelser till Kongl. Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademien med anledning af Hennes Hundraårsfest den 2 April 1886 (s. 65–100)

(3) BUGGE, Sophus
Om Runeindskrifterne paa Rök-stenen i Östergötland og paa Fonnaas-spaenden fra Rendalen i Norge (Inträdestal 111 s.)

(4) TÖRNEBLADH, Ragnar
Om ödet, sådant det uppfattats af Aeschylos och Sophocles (Inträdestal 19 s.)

(5) Förslag till Inskrifter och Minnespenningar, hvilka Akademien uppgifvit eller granskat och gillat: åren 1884–1889 (30 s.)

(6) Om hjältesagan å Rökstenen (46 s.)

(7) BERGMAN, Carl Johan
Danmarks sista affär på Gotland 1676–1679. Några blad ur öns historia (Inträdestal, 25 s.)

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien

Till toppen