Kungl. Vitterhetsakademin

Jennings & Finlay på marknaden för öregrundsjärn och besläktade studier i frihetstida storföretagande och storfinans

Jennings & Finlay på marknaden för öregrundsjärn och besläktade studier i frihetstida storföretagande och storfinans

Författare: FRITZ, Sven
ISBN: 978-91-7402-396-1
ISSN: 0083-6788
Antal sidor: 254
Utgivningsår: 2010
Serie: Handlingar Historiska serien 25

Beställningsinformation: eddy.se (även för nedladdning i pdf-format)

Temat för denna skrift är Sveriges på 1750-talet största exportföretag, Jennings & Finlay, och dess försök att nära nog monopolisera den svenska utförseln av det högkvalitativa och efterfrågade öregrundsjärnet. Till detta tema knyts tre besläktade undersökningar inom omdebatterade problemområden i svensk ekonomisk historia.

1. Affärsrelationerna mellan det stora exportföretaget och en av landets största järnproducenter, Antoine De Geer som drev de två stora vallonbruken Österby och Forsmark.

2. Uppbyggandet av J&F:s mycket stora brukskomplex och de därmed sammanhängande långfristiga järnkontrakten, samt komplextets upplösning.

3. J&F:s belåning av bruken i Riksbanken som gjorde firman till tidens största privata låntagare i banken. Här avtecknar sig en tidigare obeaktad fastighetsbubbla, till vilken bankens allt mer generösa fastighetsbelåning förmodligen bidrog.

Sven Fritz är professor emeritus i ekonomisk historia vid Stockholms universitet. I sin forskning har han framför allt varit inriktad mot bankhistoria men även publicerat arbeten inom industrihistoria.

Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien