Kungl. Vitterhetsakademin

Jämtland och den jämtländska världen 1000-1645

Jämtland och den jämtländska världen 1000-1645

Författare: Holm, Olof (red.)
ISBN: 978-91-7402-404-3
ISSN: 0348-1433
Antal sidor: 298
Utgivningsår: 2011
Serie: KVHAA Konferenser 75

Beställningsinformation: eddy.se (finns även för fri nedladdning i pdf-format)

Jämtland var i äldre tid inte bara en gränsprovins och världens nordligaste agrara inlandsområde med rötter i den äldre järnåldern. Det var också ett transitoland för materiellt och kulturellt utbyte mellan Öst- och Västskandinavien och hade dessutom samisk prägel. Detta och andra aspekter på Jämtland under perioden 1000–1645 belyses av artiklarna i denna konferensvolym, som ursprungligen presenterades som föredrag vid ett seminarium i Östersund 15–17 juni 2009. Seminariet blickade tillbaka på tidigare forskning och formulerade nya forskningsuppgifter för framtiden. Initiativtagare var Landsprosten Erik Anderssons minnesfond. Kungl. Vitterhetsakademien var medarrangör.

Totalt innehåller boken nio artiklar skrivna av svenska och norska forskare inom ämnesområdena historia, arkeologi och nordiska språk. Den sista artikeln utgör en syntes med förslag till vidare forskning. Därutöver innehåller boken ett historiografiskt bidrag författat av f. landsantikvarien i Jämtlands län Sten Rentzhog och en inledning av professor Maria Ågren, som sammanfattar en del av de givande diskussionerna som uppstod under seminariet. Boken avslutas med en forskningsbibliografi.

Medverkande författare: Lars-Erik Edlund, Umeå; Anna Hansen, Östersund; Olof Holm, Stockholm; Steinar Imsen, Trondheim; Gabriela Bjarne Larsson, Stockholm; Jan Lindegren, Uppsala; Erik Opsahl, Tønsberg/Trondheim; Sten Rentzhog, Ås; Per Sörlin, Härnösand; Stig Welinder, Härnösand; Maria Ågren, Uppsala.

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien