Kungl. Vitterhetsakademin

Svensk antikforskning vid Medelhavet. Gustaf VI Adolf och fältarkeologi i historiskt perspektiv

Svensk antikforskning vid Medelhavet. Gustaf VI Adolf och fältarkeologi i historiskt perspektiv

Författare: Whitling, Frederick (red.)
ISBN: 978-91-7402-427-2
ISSN: 0348-1433
Antal sidor: 116
Utgivningsår: 2014
Serie: KVHAA Konferenser 87

Beställningsinformation: eddy.se (även för fri nedladdning i pdf-format)

Här ges en överblick av svensk antikforskning i Medelhavsområdet från början av 1800-talet till 1970-talet. Fokus ligger på kung Gustaf VI Adolf och hans roll som arkeolog och ordförande i ett flertal arkeologiska sammanhang under tiden som kronprins, åren 1907–1950.

Konferensvolymen speglar såväl forskningsmässiga utmaningar som en ansats att diskutera svensk arkeologi i Medelhavsområdet i historiskt perspektiv. Kungahusförbindelsens roll i termer av forskningsinitiering har i det avseendet varit odiskutabel, samtidigt som exempelvis maktspel och samspelet mellan praktik och politik är viktiga faktorer för en mer nyanserad förståelse av detta inflytande. Skriften utgör ett steg på vägen mot en problematisering av Gustaf VI Adolfs roll i detta avseende.

Den svenska fältarkeologiska verksamheten placeras i en vid samhällshistorisk, kulturell och politisk kontext. Diverse forskningshistoriska tolkningsnycklar betonas såsom exempelvis nationalism, politik, kulturarvseffekter, initiatörer i relation till strukturer, kulturella, sociala och ekonomiska förutsättningar, samt könsroller och traditionsuppfattningar. Avsikten med konferensvolymen är att möta det stigande intresset för forskningshistoriska perspektiv.

Frederick Whitling (red.) är fil.dr och bedriver forskning i det arkeologihistoriska fältet vid Svenska Institutet i Rom.

Skriften innehåller artiklar av: Ingrid Berg, Anna Blennow, Ingrid Edlund-Berry, Anna Gustavsson, Kristian Göransson, Pontus Hellström, Sanne Houby-Nielsen, Adam Lindhagen, Gullög Nordquist, Hans-Åke Nordström, Arto Penttinen, Paavo Roos, Eva Rystedt, Ann-Louise Schallin, Fredrik Thomasson, Fredrik Tobin och Frederick Whitling.

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien