Kungl. Vitterhetsakademin

Text, tal & tecken. Några perspektiv inom språkforskningen

Text, tal & tecken. Några perspektiv inom språkforskningen

Författare: Lindblom, Björn (red.)
ISBN: 978-91-7402-420-3
ISSN: 0348-1433
Antal sidor: 156
Utgivningsår: 2013
Serie: KVHAA Konferenser 83

Beställningsinformation: eddy.se (även för fri nedladdning i pdf-format)

Uppsatserna i denna skrift speglar mångfalden i svensk språkforskning. Ämnesvalen omfattar svenskans beskrivning, språkdidaktik, fonologi, historisk lingvistik, fonetik, datorlingvistik, tvåspråkighet, typologi och teckenspråk. Exempel på frågeställningar som belyses är: Hur uppstår språkliga mönster? Vilken roll spelar ordförrådet i inlärningen av andraspråk? Finns en kritisk period? Svenska stavelser: hur är de uppbyggda? Kan informationsteori bidra till att förklara ljudförändringar? Formas stavelsers fonetiska egenskaper av våra fysiologiska förutsättningar för tal? Hur uttrycks förflyttning i världens språk: areala mönster. Teckenspråk – framväxten av ett nytt språkvetenskapligt forskningsområde.

Under Bengt Sigurds ledarskap (1970–1978) expanderade lingvistiken vid Stockholms universitet kraftigt. Arbetet med att inrätta separata avdelningar för teckenspråk, datorlingvistik och tvåspråkighet påbörjades och ett modernt utrustat fonetiklaboratorium tillkom. Bengt Sigurds samlade produktion präglas av uppslagsrikedom och stor bredd och samtidigt en unik förmåga att leda och inspirera andra. Vitterhetsakademien arrangerade våren 2012 ett symposium för att belysa bredden inom forskningsområdet. Bidragen i denna konferensvolym ger smakprov på aktuell forskning där Bengt Sigurd själv varit verksam och efter sin bortgång fortsätter att fungera som inspiratör och idégivare.

Björn Lindblom (red.) är professor emeritus i fonetik och talfysiologi vid Stockholms universitet.

Skriften innehåller artiklar av: Brita Bergman, Benny Brodda, Tore Janson, Kenneth Hyltenstam, Fred Karlsson, Inger Lindberg, Björn Lindblom, James Lubker, Jan Sigurd, Ulf Teleman och Åke Viberg.

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien

Till toppen