Kungliga Vitterhetsakademin

Biblia pauperum. De fattigas bibel. En rik inspirationskälla för senmedeltiden

Biblia pauperum. De fattigas bibel. En rik inspirationskälla för senmedeltiden

Författare: SANDQUIST ÖBERG, CHRISTINA
ISBN: 978-91-7402-410-4
ISSN:
Antal sidor: 126
Utgivningsår: 2013
Serie: Monografier, fristående

Beställningsinformation: eddy.se

Biblia pauperum (som en av flera olika benämningar) från medeltiden har varit av central betydelse som inspirationskälla och smältdegel för olika konstarter samt som textförlaga i bildframställningen från senare delen av medeltiden i Europa norr om Alperna. Till verkets spridning bidrog inte minst de vid 1400-talets mitt tillkomna blocktrycken. Både dessa och de många bevarade handskrifterna kännetecknas av livfulla bildframställningar med scener ur Nya testamentet flankerade av motiv ur Gamla testamentet, allt enligt den typologiska bibeltolkningen.Inte minst har kyrkomålare som Albertus Pictor varit starkt influerade av Biblia pauperum. Under sin mångåriga verksamhetstid kom denne att mer och mer utgå från BP för sina bildmotiv och att även, med vissa ändringar och tillägg, från detta verk återge de olika typer av text som åtföljer dessa.Christina Sandquist Öberg har i denna edition transkriberat blocktryckstexten och nyöversatt den från latin till svenska och även bidragit med kommentarer till språk och innehåll.Nyöversättningen av detta klassiska verk riktar sig framför allt till kyrkohistoriker, idéhistoriker, konstvetare med medeltidsinriktning och andra medievister men också till alla som är allmänt intresserade av medeltidens bild- och textskatt.

Christina Sandquist Öberg är docent i latin vid Stockholms universitet. 2009 utkom hon med volym II av Albertus Pictor – målare av sin tid. Hon är nu verksam med forskningsprojektet “Medeltida textskatt i uppländska kyrkor“. Boken innehåller även ett appendix av Pia Bengtsson Melin, fil.dr i konstvetenskap.

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© 2020 KUNGL. VITTERHETSakademien