Kungl. Vitterhetsakademin

Jubileumsåret 2023

H.M. Konungens 50 år på tronen firas under 2023 liksom 500-årsminnet av valet av Gustav Vasa till Sveriges kung. Med anledning av jubileet genomför tio nationella akademier och samfund föreläsningsserien ”De kungliga akademierna i tid och rum”. Vitterhetsakademien har dessutom genomfört ett antal evenemang under jubileumsåret.

FREDAGEN DEN 29 SEPTEMBER PÅ ÖSTASIATISKA MUSEET

Gustaf VI Adolf och arkeologin

Gustaf VI Adolf spelade en viktig roll för att främja svensk humanistisk forskning under sin tid som kronprins och kung. Hans insatser knyter an till både moderna och historiska kulturmöten. Gustaf VI Adolf var en engagerad och kunnig amatörarkeolog och deltog redan som student i utgrävningar. Som kronprins besökte han Grekland och efter ett besök i Asine på grekiska fastlandet tog han initiativ till att svenska utgrävningar startades 1922. På kronprinsens initiativ grundades sedan både Svenska institutet i Rom och Svenska institutet i Athen. Kungens resor och forskningsvistelser främjade kulturella möten även mellan Sverige och Japan, Korea och Kina. Gustaf VI Adolf hade ett stort intresse för östasiatisk kulturhistoria och arkeologi och hans donation av kinesiska och koreanska föremål utgör en viktig del av Östasiatiska museets samlingar.

Medverkande
Professor Peter Gillgren (preses Kungl. Vitterhetsakademien), överintendent Ann Follin (Världskulturmuseerna), intendent Sofia Häggman (Medelhavsmuseet), intendent Michel Lee (Östasiatiska museet), direktör Jenny Wallensten (Svenska institutet i Athen), fil. dr Frederick Whitling.

läs mer

H.M. Konungen och Prinsessan Christina fru Magnuson på Östasiatiska museet den 29 september 2023. Foto: Emma Fredriksson.

föreläsningsserie om de tio nationella akademierna

Tio kungliga akademier i tid och rum

Föreläsningsserien lyfter fram tio kungliga akademier som skapades för att ha ett övergripande nationellt ansvar inom sina respektive specialområden. Akademierna har sin betydelse i en tid som vår. Genom att vara icke vinstdrivande och oberoende från staten kan de slå vakt om det fria ordet och den fria forskningen.
H.M. Konungen är Högste beskyddare för ett flertal akademier och andra lärda samfund i Sverige. 

läs mer

MÅNDAGEN DEN 16 OKTOBER PÅ NATIONALMUSEUM

Gustav Vasa. 500 år av representation och reception

Med Gustav Vasas trontillträde kommer renässansens och reformationens idéer om makt, religion och visuell kultur till Sverige. Senmedeltidens ymniga och rika fromhetsliv omförhandlas. En mer kvalificerad hovkultur etableras, där frågor om representation, exklusivitet och identitet ständigt står i förgrunden.

Gustav Vasa månade om en positiv historieskrivning redan under sin egen livstid, samtidigt som det inte heller saknas kritiska samtidsröster. Ända sedan 1500-talet har frågor om den nya regentens person och politiska gärning debatterats. Bildkonst, musik och dikt har fungerat som förhandlingsytor, där olika idéer och ideologier har kunnat mötas och prövas.

De senaste 20 åren har delvis förändrat och nyanserat synen på Gustav Vasa som person och monark. Under en heldag vill vi belysa hans gärning genom att presentera nya rön av framstående forskare inom fältet, för att därigenom ge tillfälle till en bredare kunskapsspridning och fortsatt debatt. Konstarterna och framför allt den visuella kulturen kommer att stå i fokus, samtidigt som deras närhet till rent politiska och kyrkliga frågor lyfts fram.

läs mer

FULLBOKAT

Symposiet är ett samarbete mellan Kungl. Vitterhetsakademien och Nationalmuseum.

genomförd Program DEN 6 MAJ PÅ STJERNSUNDS SLOTT, ASKERSUND

Divertissement Om och av prinsar och prinsessor

Musik av prins Gustaf, prinsessan Teresia, prinsessan Eugénie och Adolf Fredrik Lindblad med Anna Wikblom, sopran och Lars-Ove Eriksson, piano.
Tal av Karin Helander, professor i teatervetenskap och ständig sekreterare i Kungl. Vitterhetsakademien.

Utställningen Sångarprinsen om prins Gustaf i Prinsflygeln visades i Prinsflygeln på Stjernsunds slott under säsongen.

Läs mer om Jubileumsåret 2023 på Kungahusets hemsida.

Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien