Kungl. Vitterhetsakademin


Rydqvist, Johan Erik
f. 1800-10-20 — d. 1877-12-17
Amanuens vid Kungl. biblioteket, sedan bibliotekarie där; språkforskare, publicist.

Arbetande ledamot
- Invald 1848-02-15 (nr 81)

Preses 1850 (2. h), 1863 (2, h), 1873 (2. h), 1876 (1. h)

BIBLIOGRAFISKA UPPGIFTER

Papper i RA (saml. Arkivfragment), SA och Nordiska museet.
J. E. R:s självbiogr., utg. av C. Santesson (SA:s handlingar ifr. år 1886, 45, 1936);
Brevväxl. m. B. v. Beskow, se denne (hedersledamot nr 48).

SBL, SMoK.

G. Holm, Svensk språkvetenskap inför ett tvåhundraårsminne (Språk och stil, 1999, s. 5–19);
T. Höjer, J. E. R. och Heimdall (Edda, 37, 1937, s. 336– 386);
N. Linder, J. E. R.: Minnesteckning (1878);
A. Noreen, Vårt språk, I (1903–07);
C. Santesson, J. E. R., kritikern och publicisten (1944);
H. Schück, SA;
K. Warburg, Litterära och personliga uttalanden av J. E. R: Ur brev till P. D. A. Atterbom (Svenska studier tillägn. Gustaf Cederschiöld … 1914, s. 219–222);
O. Walde, De svenska bibliotekens historia (Svend Dahls bibliotekshandbok, 2, 1931, s. 143);
T. Wisén, Inträdestal [över R.] (SA:s handlingar ifr. år 1796, 54, 1878, s. 47–125).

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien